ما حرفه ای هستیم

همه ما می‌دانیم که برای موفقیت در کار باید حرفه‌ای باشیم.

دارای مجوز و بیمه

شرکت صرفاً در زمینه بیمه ای اتکایی فعالیت می کند و فاقد طرح هایی برای بیمه گذاران مستقیم می باشد.

شرکت درجه یک

اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

زیرساخت راه آهن

از اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بهبود تجارت از جمله صادرات و حضور در بازارهای بین المللی میباشد.

سیستم خودکار

مهندسان تلاش می‌کنند دستگاه‌های خودکار را با ابزار ریاضی و سازمانی ترکیب کنند.

خدمات فضایی هوایی

توسعهٔ فناوری ماهواره‌ای و مخابرات فضایی، سنجش از دور، پرتاب و حمل و نقل فضایی.

محصولات و خدمات نوآورانه برای پروژه های ساختمانی و خدمات خودرویی.
Call Now Button